Generalforsamlingen 2023 for Danish Aerospace Company A/S er fastsat til mandag d. 24. april 2023 kl. 14.00.

På tidspunktet for indkaldelse til den ordinære generalforsamling udgør Danish Aerospace Company A/S’ aktiekapital nominelt kr. 1.090.833 fordelt på 10.908.330 aktier à nominelt kr. 0,10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme, og det samlede antal stemmerettigheder er derfor 10.908.330.