DAC ordinær generalforsamling 2020 i Danish Aerospace Company A/S (”Selskabet”) onsdag d. 22. april 2020 kl. 15.00.

På tidspunktet for indkaldelse til den ordinære generalforsamling udgør Danish Aerospace Company A/S’ aktiekapital nominelt kr. 1.090.833 fordelt på 10.908.330 aktier à nominelt kr. 0,10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme, og det samlede antal stemmerettigheder er derfor 10.908.330.