Generalforsamlingen 2021 for Danish Aerospace Company A/S er fastsat til Mandag d. 12. april 2021 kl. 10.00.

På tidspunktet for indkaldelse til den ordinære generalforsamling udgør Danish Aerospace Company A/S’ aktiekapital nominelt kr. 1.090.833 fordelt på 10.908.330 aktier à nominelt kr. 0,10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme, og det samlede antal stemmerettigheder er derfor 10.908.330.