Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsrapporten 2020, hvor DAC har fået en pæn start på 2020 trods COVID-19. Blandt andet er Selskabets på support til helbredsovervågning af astronauter på ISS er blevet forlænget. Endvidere er DAC begyndt at kigge mod Indien pga. deres nye hurtigt voksende bemandede rumprogram.  

Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2020

  • Omsætningen udgør DKK 10,3 mio.
  • Driftsindtjening (EBITDA) andrager DKK 0,66 mio.
  • DAC’s egenkapital andrager DKK 18,8 mio. pr. 30. juni 2020.
  • DAC’s kontrakt på support til helbredsovervågning af astronauter på ISS er blevet forlænget til slut 2021.
  • Arbejdet med det kombinerede E4D-motionsudstyr til ESA og FERGO-rumcyklerne til NASA skrider planmæssigt frem.
  • DAC er blevet en del af NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulighederne for wearabels og rumteknologi i Indien.
  • COVID-19 har betydet mindre forsinkelser på levering af komponenter, stik og print til projekterne. Endvidere har COVID-19 også påvirket et par DAC-projekter pga. forsinkelser hos samarbejdspartnere.

Ledelsesberetning

Den europæiske rumfartsorganisation ESA forlængede i april selskabets MOSES-kontrakt (Medical Operation Support & Engineering Services) til og med udgangen af 2021. Kontrakten omfatter support til de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstests som udføres på Den Internationale Rumstation. Konditionstestene bliver gennemført på selskabets CEVIS-rumcykel og PPFS-helbredsovervågningsudstyr og supportes fra DAC’s kontrolcenter i Odense. DAC har kontrakter på at vedligeholde udstyret i rummet, sammen med de tilsvarende træningsmodeller på Jorden. Udvidelsen og forlængelsen har en værdi af ca. 2,2 mio. DKK.

Udvikling af FERGO rumcyklerne til Jacobs/NASA og af E4D for ESA, samt andre kontrakter forsatte planmæssigt, dog med mindre forsinkelser som følge af COVID-19, hvor bl.a. enkelte stik, komponenter og print har været forsinket fra underleverandører pga. direkte nedlukning eller oparbejdet ordrepukkel som følge af COVID-19. Til trods for disse påvirkninger af COVID-19 viser DAC’s første halvår af 2020 en omsætning på niveau med samme periode i 2019.

Til trods for COVID-19 har der været en tilfredsstillende tilgang af nye kontrakter, forlængelser og tillæg til eksisterende udviklings- og servicekontrakter. Salgsfremmende- og forretningsudviklingsaktiviteterne har i første halvår været påvirket af COVID-19, i og med alle planlagte møder og konferencer efter februar 2020, indenfor både rumfart og kommercielle områder blev aflyst eller udsat i op til et år. Dette har lagt en naturlig dæmper på selskabets forretningsudviklingsaktiviteter.

DAC mærker en voksende interesse for dets E4D-motionsteknologi, som kombinerer fire motionsformer i ét udstyr og hvor der er udtaget og nu offentliggjort fire patenter på. Denne interesse kan på længere sigt materialisere sig i nye mulige ordre til både private kommercielle rumfirmaer og/eller statslige rumfartsorganisationer.

DAC blev i slutningen af foråret en del af NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulighederne for samarbejde omkring wearables- og rumteknologi i Indien.

DAC bestod igen i første halvår sit regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas. Endvidere har DAC investeret i nyt fremstillingsudstyr for at sikre produktionsfleksibilitet.

CEO, Thomas A. E. Andersen siger:

”Første halvår af 2020 har til en vis grad været præget af COVID-19, men medarbejderne har udvist en utrolig fleksibilitet, så vi i den svære tid har kunnet fortsætte arbejdet på vores projekter. Til trods for mindre forsinkelser i levering af enkelte stik, komponenter og print har vi fortsat udviklingsarbejdet på FERGO-rumcyklerne og E4D-motionsudstyret. Et par DAC-projekter er endvidere påvirket pga. forsinkelser hos samarbejdspartnere, men heldigvis har vi ind til nu hidtil ikke set aflyste projekter eller kontakter. 

Den voksende interesse for vores kombinerede E4D-motionsteknologi, giver grund til optimisme for dets fremtidige muligheder, da vi her står med et unikt produkt og der er ved at vise sig et voksende behov hos private kommercielle rumfirmaer og statslige rumfartsorganisationer.

Deltagelsen i NORDIN 2020 Cohort giver os mulighed for at begynde at kigge på det indiske marked som er interessant både mht. vores wearable-teknologi til ekstreme miljøer, men også fordi Indiens bemandede rumprogram nu for alvor i disse år er ved at tage fart.

Vi fastholder forventningerne til årets omsætning og resultat, som udmeldt i forbindelse årsregnskabet for 2020.”

 Forventninger til regnskabsåret

Danish Aerospace Company A/S forventer fortsat en positiv driftsindtjening i andet halvår 2020, og arbejder målrettet med nyt internt udviklingsprojekt til lovende områder inden for rumfart og til det kommercielle marked for ekstreme miljøer.

 Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DACs 2019 Årsrapport fastholdes:

  • En omsætning i niveauet DKK 23-27 mio.; og
  • Et positivt driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 4.0-6.0 mio.

 COVID-19 situation kan dog stadig komme til at påvirke timingen af nogle indtægter.

 Danish Aerospace Company A/S forventer at offentliggøre årsrapport for 2020 den 9. marts 2021 og afholde generalforsamling den 12. april 2021.

Halvårsrapporten kan findes på Selskabets hjemmeside her:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations/annual-reports

For yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

 CEO Thomas A.E. Andersen

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.