PRESSEMEDDELELSE, Odense, 20. marts 2020.

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2019. 2019 har været et fantastisk år for DAC. Selskabet blev børsnoteret, omsætningen voksede til nyt rekordniveau og DAC indgik sin hidtil største kommercielle kontrakt udenfor Europa med mere.

Hovedpunkter for årsregnskabsåret 2019

  

  • Omsætningen voksede til rekordniveau på DKK 21,9 mio., mens resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 4,1 mio.
  • NASA og ESAs ”Exploration Exercise Device Downselect” panel anbefalede enstemmingt DAC’s nye motionsudstyr E4D til fremtidige rejser til Månen og længere ud i rummet.
  • DAC indgik en ny stor kontrakt med Jacobs Technology, USA, vedrørende det første salg af en ny generation af FERGO-rumcyklen til NASA.
  • DAC indgik sammen med Ohmatex og Københavns Universitet en kontrakt med ESA om udvikling af et nyt system til muskelovervågning på astronauter.
  • ESA forlængede og udvidede kontrakten på udvikling af en prototype på et nyt vandrensningssystem til rumfart.
  • DAC’s aktier blev optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market i København med første handelsdag den 27. maj 2019.

 

Selskabets omsætning fortsatte med at vokse og satte i 2019 omsætningsrekord med DKK 21,9 mio. Både omsætning og indtjeningen er tilfredsstillende og som annonceret til aktiemarkedet i forbindelse med børsnoteringen. DAC realiserede et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 4,1 mio. og et overskud før skat på DKK 1,7 mio. kr. Egenkapital steg til DKK 19,3 mio. kr.

 

De gode resultater blev opnået samtidig med betydelige omkostningstunge initiativer herunder udvidelse af personalet i henhold til forretningsplanen for at forfølge den fremlagte strategi, investeringer i udvikling af fremtidige produkter til rumfart og andre ekstreme miljøer, samt drift af det helejede datterselskab Danish Aerospace Company – North America, Inc. i Houston, Texas, USA.

 

I løbet af 2019 satte DAC sit kraftige aftryk på markedet for motionsudstyr til rumfart og etablerede sig som den førende aktør. Selskabet indgik i året den største kommercielle kontrakt uden for Europa i nyere tid ved salg af FERGO-rumcykler til amerikanske Jacobs og National Aeronautics and Space Administration (NASA). Herudover evaluerede et panel ”Exploration Exercise Device Downselect,” bestående af repræsentanter for både NASA og European Space Agency (ESA), DAC’s nye store satsning E4D-motionsudstyret op mod et konkurrerende amerikansk udstyr. Panelet konkluderede og anbefalede enstemmigt E4D til brug for fremtidige bemandede rejser til Månen og rejser længere ud i rummet.

 

DAC indgik kontrakt med Ohmatex omkring udvikling af et ikke-invasivt muskelovervågningssystem (GAIN – Garments for Advanced INsights) til brug i rummet. DAC er underleverandør og står for sikkerhed og kvalificering af udstyret, der skal afprøves på Den Internationale Rumstation (ISS) af den Europæiske rumfartsorganisation ESA forventeligt i 2021.

 

ESA udvidede og forlængede også DAC’s og dets joint-venture selskab Aquaporin Space Alliance ApS kontrakt med at udvikle en prototype på et nyt vandrensningssystem til rumfart. Arbejdet kan føre til en ny type vandrensningssystem, som måske i fremtiden kan blive afprøvet på ISS med mulighed for efterfølgende at blive brugt på bemandede rejser til Månen og Mars. Endvidere påbegyndte DAC et nyt, større udviklingsprojekt til et lovende nyt område inden for rumfart og det kommercielle marked for ekstreme miljøer.

 

Endelig fortsatte DAC fortsatte med at supporte fitness og helbredsmålinger på ISS med udstyr under kontrakt med ESA. De regelmæssige helbredsovervågninger af astronauter på rumstationen supportes direkte fra selskabets kontrolcenter i Odense. Herudover var der også en tilfredsstillende tilgang af andre nye kontrakter, forlængelser og tillæg til eksisterende udviklings- og servicekontrakter.

 

CEO, Thomas A. E. Andersen udtaler i den forbindelse: ”2019 har været et meget succesfuldt år for Selskabet; ikke blot blev vi børsnoteret, men vi indgik vores hidtil største kommercielle kontrakt udenfor Europa og samtidig blev vores kombinerede motionsudstyr E4D af et enstemmigt NASA & ESA panel anbefalet til brug som det førende motionsudstyr for fremtidige bemandede rejser til Månen og rejser længere ud i rummet. Dette er alt sammen med til at danne grundlag for et spændende 2020 for selskabet.”

 

Forventninger til regnskabsåret 2020

 

I 2020 forventer Danish Aerospace Company A/S:

  • En omsætning i niveauet DKK 23-27 mio.; og
  • Et positivt driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 4,0-6,0 mio.

Der er i øjeblikket en lavere transparens end sædvanligt grundet usikkerhed omkring konsekvenserne af COVID-19, men Selskabet følger løbende udviklingen nøje.

DAC regner ikke med at de udmeldte forventninger i større grad bliver påvirket af COVID-19 situationen. Der kan forekomme forsinkelser i nye ordrer og forskydninger i leveringer af eksisterende ordrer grundet udfordringer med levering af komponenter og materialer, hvorimod direkte aflysning af ordrer anses som meget lidt sandsynligt.

Årsrapporten kan finde her:
https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations

For yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

CEO Thomas A.E. Andersen
Mobil: +45 40 29 41 62
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ESA-astronaut Alexander Gerst på DACs rumcykel på Den international Rumstation ISS. (Foto: NASA/ESA)