Odense, December 2019

Danish Aerospace Company A/S (DAC) og Aquaporin Space Alliance ApS (ASA) er ved at udvikle en prototype på et nyt vandrensningssystem til rumfart for European Space Agency (ESA). ESA har nu forlænget og udvidet kontrakten på denne udvikling.

ESA har tidligere lavet en kontrakt med DAC & ASA i forbindelse med udvikling af en prototype på en ny type vandrensningssystem (WRU - Water Recycling System) til bemandet rumfart. Denne kontrakt er nu blevet forlænget. Hvis det lykkes at udvikle den nye type vandrensningssystem, vil det blive afprøvet på den Internationale Rumstation med mulighed for efterfølgende at blive brugt på bemandede rejser til Månen og Mars

“Vi er meget glade for, at ESA har forlænget kontrakten, da vi ser et stort potentiale for disse teknologier med Aquaporin Inside®-membranerne og Memsifts unikke proces og STOMATE-membranteknologi. Sammen kan de vise sig at have et enormt potentiale indenfor rumfart og andre ekstreme miljøer. Teknologierne kan blandt andet bruges til at udvinde drikkevand fra urin i bemandede landingsfartøjer på Måne- og Marsmissioner, og på den kommende Lunar Gateway rumstation i kredsløb omkring Månen, samt i andre bemandede rumkapsler. ” - siger Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør for DAC & ASA.

Den nye WRU-prototype bliver bygget på to sammenkoblede kredsløb, hvor det primære kredsløb er baseret på Aquaporins patenterede Aquaporin Inside® teknologi. Og det sekundære kredsløb er baseret på Memsift Innovations Pte Ltd’s membran-destillationsproces, der kan udskille det rensede vand.

Virksomhederne vil bruge de næste seks måneder på at opdatere designet og videreudvikle WRU-prototypen.

Kernen i det primære kredsløb i WRU-prototypen er baseret på den biomimetiske vandfiltreringsmembran fra Aquaporin.

Den patenterede Aquaporin Inside® teknologi anvender aquaporinmolekyler til transport af vand gennem membranen. Aquaporiner er naturens egne vandfiltre og de fremmer hurtig og selektiv vandtransport. Aquaporin Inside®-membranerne blev oprindeligt testet i rummet af den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen under hans 10 dages ophold på den Internationale Rumstation (ISS) i september 2015.

“Ved at udnytte de unikke egenskaber ved aquaporinmolekylet er vi i stand til at opnå en bedre filtrering og kan dermed gøre det muligt at drive vandudvinding fra de forholdsvis ”forurenede” væsker, som astronauter har til rådighed. At udvikle og teste en teknologi til rumfart er udfordrende, men det vil bevise membranens alsidighed og robusthed. Når vi lykkes med at udvikle WRU-modellen til rummet, vil modellen også kunne bruges i mange aktiviteter her på jorden.”, siger Aquaporins VP for teknologiudvikling Jörg Vogel.

Det sekundære kredsløb i WRU-systemet er baseret på den patenterede TS-30™ membran-destillationsproces fra Memsift, der bruger egne STOMATE®-membraner. Systemet fungerer i princippet som et simpelt termodynamisk system baseret på varme- og masseoverførsel, hvor drivkraften er damptrykket over membranen. TS-30™-systemet kører ved relativt lave temperaturer og tryk sammenlignet med de konventionelle termiske og trykdrevne membranprocesser, og samtidigt kan det håndtere væsker med højt saltindhold.

“TS-30™ -teknologien er gennemtestet til reduktion af mængderne af affaldsvæske og saltopløsning i farmaceut- og metalindustrien. Rumfart er meget nyt for os og udfordrende, især når systemet skal benyttes i vægtløshed. Vi ser dette som en meget stor mulighed for os at gøre det ukendte, velkendt ved at arbejde med de erfarne hold fra ASA og DAC. Dette vil være med til at udvide anvendelsesmulighederne for vores produkter indenfor rumfartssektoren” siger Dr. J Antony Prince, grundlægger og administrerende direktør for Memsift Innovations Pte Ltd.

Vand er en ekstremt vigtig ressource i rummet. Astronauterne på rumstationen vasker sig med mindre end en tiendedel af det vand, folk typisk bruger på jorden. Normalt bruger en astronaut i rummet omkring 6 liter vand om dagen til at drikke, til hygiejne, rengøring etc., mens vi på jorden bruger mellem 60 og 150 liter pr dag – i 2015 brugte hver dansker i gennemsnit 106 liter pr dag. I rummet kan adskillige typer vand, såsom kondensvand fra fugtigheden i kabinen, urin fra astronauterne, spildevand fra toilet og rengøringsprocesser genanvendes.

In space several types of water such as condensate from the humidity in the cabin, urine from astronauts, wastewater from toilet and cleaning processes can be recycled and reused. Launch of supplies from ground to Earth orbit is usually valued around 50.000 $ per kilo, so any considerable amount of water which can be reused with a simplified and reliable system, will provide a direct significant cost saving in human exploration.

Opsendelse af forsyninger fra jorden til rumstationen, er normalt værdisat til omkring 50.000$ (350.000 kr.) pr. kilo, så enhver mængde vand, der kan genbruges med et forenklet og pålideligt system, vil give en direkte og betydelig omkostningsbesparelse for den kommende bemandet udforskning af rummet.

Udviklingen af prototypen på et vandrensningssystem baseret på Aquaporin Inside®, TS-30™ IMD-processen og STOMATE®-membranteknologierne, vil hjælpe med at bane vejen for fremtidig brug af disse teknologier i rummet.

Genbrug af vand vigtig når mennesker igen vender tilbage til Månen (Foto: ESA)

  

Det nye vandrensningssystem kan bruges på rumstationen Lunar Gateway som skal kredse omkring Månen (Foto: ESA)

  

Yderligere information:

CEO Thomas A. E. Andersen,
Danish Aerospace Company A/S
Aquaporin Space Alliance ApS
Telefon +45 40 29 41 62

 

     

Aquaporin Space Alliance ApS er et joint venture mellem Aquaporin A/S og Danske Aerospace Company A/S.

 

Aquaporin A/S er et globalt cleantech-firma beliggende i Lymgby, Danmark. Aquaporin er dedikeret til at revolutionere vandrensning ved hjælp af industrielle biotekniske teknikker og knowhow. Hovedstrategien er at udvikle Aquaporin Inside® -teknologien, der er i stand til at adskille og rense vand fra alle andre forbindelser. For mere information gå til aquaporin.com

 

Danish Aerospace Company A/S er et højteknologisk rumfirma som udvikler avanceret medicinsk instrumentering, motionsudstyr og andet udstyr primært til anvendelse i rummet og i andre ekstreme miljøer. Virksomheden er beliggende i Odense, og noteret på Nasdaq First North Growth marked i København. For mere information gå til www.danishaerospace.com.

 

Memsift Innovations Pte Ltd er et teknologibaseret selskab. Memsift er udvikler og producent af den nye dampoverførselsmembran STOMATE® og det termiske membransystem TS-30 ™. Memsift leverer løsninger til industriel spildevandsbehandling, væskereduceret volumenreduktion, ressourcegenvinding, saltopløsning, nul væskeudladning og vandige/organiske adskillelser til forskellige industrier ved hjælp af deres unikke teknologier. For mere information gå til www.memsift.com